Ber skjønnhetsindustrien skjerpe seg: – Bør ikke bygge oppunder Kardashian-syndromet

LEPPE-FYLL: Flere steder har det blitt reklamert for fillers med rabatter. Det får politikere til å reagere. Foto: Getty Images.

Både bransjen selv og politikere etterlyser strengere regler når det kommer til kosmetiske inngrep. 

Abid Raja (V) reagerte kraftig da han leste at skjønnhetssalonger retter markedsføring direkte mot studenter og tilbyr rabatter på fillers og andre kosmetiske inngrep.

– Jeg syns det er moralsk forkastelig at denne «skjønnhetsindustrien» retter reklame mot unge folk og spiller på et skjønnhetsideal vi har skapt oss. At de driver med denne type markedsføring og studentrabatter, spiller kun opp under dårlig selvfølelse, raser Raja.

Bakgrunn: Tilbyr rabatterte priser på fillers til studenter

Han retter en kraftig pekefinger mot en bransje han mener trenger å strammes opp.

– Vi har sett nok eksempler av denne arten og denne industrien må skjerpe seg. Vi burde heller legge til rette for at de unge skal trygges i at de er gode nok som de er. Vi bør ikke bygge oppunder Kardashian-syndromet, sier han til MinMote.

RASER: Abid Raja vil ha strengere regelverk for markedsføring av kosmetiske injeksjoner. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Han forteller at dette er blitt et problem han vil ta opp med Venstres representanter i regjering, for å sende et tydelig signal om at partiet ikke godtar denne typen markedsføring.

– Dette provoserer meg sterkt som politiker, når man vet at mange unge sliter med hvordan kroppen skal se ut og ikke. Jeg ber skjønnhetsindustrien gå inn i seg selv og skjerpe seg, sier han og legger til:

– Jeg mener dette er en sak vi må ta på alvor. Vi snakker ofte om ungdoms helse og selvbilde, og da må vi slå ned på tilfeller som dette.

Før sommeren ble et vedtak om at regjeringen skal se på muligheten for å regulere markedet for kosmetiske injeksjoner ytterligere gjort. Det innebærer en gjennomgang av tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner, aldersbegrensninger, kontroll av behandlere og lokaler, og tydeliggjøring av sanksjonsmuligheter.

Zaineb Al-Samarai (Ap) fremmet forslaget. Hun forteller at hun har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra foreldre til unge jenter som har vært bekymret for hvordan de skal snakke med barna om at de er fine som de er.

Se også episoden av «Elise undersøker» om leppetrenden Key Hole lips under:


Al-Samarai mener at kosmetiske injeksjoner er et problem man først begynner å se alvoret av nå, og at det gjenstår å se handling fra regjeringen.

– Jeg tror at man ikke har visst nok om omfanget. Jeg tror man skal være ærlig og si at dette ikke er lenger et Hollywood-problem, sier hun og legger til:
– Når det er like enkelt som en hårklipp, så er det helt galskap, mener jeg. Man skal ikke dyrke en bransje som forteller oss at vi ikke er gode nok som vi er.

Klinikker som tilbød studentrabatter fortalte til MinMote at de mener det er bedre at studenter kommer til dem, fremfor å sette fillers hos ufaglærte.

– Det oppfattes som uetisk og lokke pasienter på denne måten

Bjørn E Rosenberg, leder i Norsk forening for estetisk plastikkirurgi, reagerer også på reklame om rabatt på fillers.

– Det bør ikke gis rabatt på medisinsk behandling i det hele tatt. Og lokketilbud rettet spesielt mot unge mennesker er særlig ille. Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) har et eget etisk regelverk. Det revideres nå, og det kommer et eget punkt angående tilbud og rabatter. Det oppfattes som uetisk å lokke pasienter på denne måten.

Allmennlegeforeningen vil ha strengere regler:

MinMote.no - Norges største moteside

Han forteller at foreningen har ønsket seg et strengere regelverk fra myndighetens side i lang tid – både når det kommer til markedsføringen og når det kommer til hvem som faktisk kan sette sprøyter med fillers.

– Vi ønsker oss en godkjenningsordning for alle behandlere for å sikre kompetanse. Vi mener at det bør stilles krav til kunnskap om for eksempel anatomi og behandling av bivirkninger. I tillegg må man ha kjennskap til norsk lovgivning og til etikk. Det har dessverre vist seg gang på gang at kunnskap rundt dette hos enkelte er mangelfull, sier han.

Derfor kan selfie-filtere være skadelig

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland påpeker imidlertid at det er regler som må følges av bransjen i dag.

– Det stilles blant annet krav til merking og presentasjon. Sammen med eldre- og folkehelseministeren vil jeg se nærmere på regelverket for markedsføring av kosmetiske injeksjoner og inngrep, sier hun.

NYHETER

Har du hørt om sykdommen «Snapchat dysmofoforbi»?

Hofstad Helleland påpeker at barn og unge er ekstra sårbare, og lar seg lettere utsette for kroppspress.

– Bevisst markedsføring overfor denne målgruppen vil kunne bidra til ytterligere kroppspress og derfor må bransjen vise stor varsomhet. Jeg forventer at de tar et særlig ansvar, poengterer hun.

NYHETER

Reklamerer for leppeforstørrelse mot russ: – Det er forkastelig

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) forteller at departementet har begynt på arbeidet.

– Men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke tiltak eller regelverksendringer som eventuelt vil bli foreslått. Det er nettopp dette den videre utredning skal avklare, sier Michaelsen.

Hun påpeker også at bransjen selv må ta ansvar.

– Jeg mener at aktører som tilbyr slike produkter og tjenester, bloggere og influencere og andre, må være bevisste på sin påvirkningskraft, særlig overfor unge. Her er det holdningsskapende arbeidet viktig, sier hun.

Publisert: