– Ingen skal oppleve å bli utnyttet på arbeidsplassen sin

SVARER: Hadia Tajik, arbeids- og inkluderingsminister, sier til MinMote at noen som utfører en jobb, har krav på å få betalt for den.

Motebransjen etterspør veiledning etter intern-saken. Oppfordringen får støtte fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Publisert:

Etter at Holzweiler søkte en ulønnet praktikant til et seks måneder langt internship, har flere reagert. I ettertid har motegiganten beklaget det hele, sagt det var en feil og sagt de skal etterbetale de tidligere ulønnede praktikantene de har hatt.

Nå gjør også flere norske aktører endringer. Motemerket Ella & il vil også etterbetale sine ulønnede praktikanter, og kles- og smykkemerket Tom Wood kalte inn til et teamleder-møte etter at Holzweiler-nyheten ble kjent. Morten Isachsen i Tom Wood forteller til MinMote at dette har vært en liten oppvåkning for mange. Nå oppfordrer han arbeidslivsorganisasjonene til å komme med en veileder.

Det stiller arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) seg positiv til.

– Når flere i motebransjen etterlyser veiledning fra bransje- eller arbeidsgiverorganisasjonene sine på dette, så er det et tegn på at denne veiledningen trengs. Jeg støtter gjerne denne oppfordringen, sier Tajik til MinMote.

– Samtidig er tommelfingerregelen enkel: Hvis noen utfører en jobb for deg, så har de krav på å få betalt for den.

Hadia Tajik, arbeids- og inkluderingsminister.

Tajik sier til MinMote at det å betale lønn for utført arbeid er en av hovedforpliktelsene en arbeidsgiver har.

– Loven regulerer ikke direkte hva et internship er eller ikke er, men lønn skal fastsettes gjennom tariffavtaler og individuelle avtaler av partene i arbeidslivet. Gode lønns- og arbeidsvilkår skal være normen i alle deler av arbeidslivet. Ingen skal oppleve å bli utnyttet på arbeidsplassen sin.

Ifølge arbeids- og inkluderingsministeren er ikke internship et rettslig begrep, men en betegnelse som brukes for å få erfaring fra en arbeidsplass.

– Arbeidsmiljøloven har regler for når man står overfor et arbeidstager-arbeidsgiverforhold, og når lovens regler kommer til anvendelse. Loven handler om mye forskjellig, men ikke om lønn da dette er opp til partene i arbeidslivet og arbeidstager-arbeidsgiverforholdet, sier Tajik og fortsetter:

– Lønnsspørsmål reguleres som hovedregel ikke av lovgivning i Norge, men av tariffavtaler eller individuelle avtaler.

– En uting

Mímir Kristjánsson er samfunnsdebattant, forfatter og politiker i Rødt. Han uttrykker frustrasjon i en e-post til MinMote.

– Det er rett og slett skammelig å se hvordan unge mennesker blir utnyttet til å gjøre rent gratisarbeid for ledende, norske motehus.

– Her ser vi at bedrifter utnytter unge som er desperate etter å komme seg inn på et trangt arbeidsmarked, og som er villig til å gjøre nesten hva som helst for å skaffe seg nødvendig erfaring.

Mímir Kristjánsson, samfunnsdebattant, forfatter og politiker i Rødt.

Han sier at bruken av ulønnede interns i andre land har vokst – særlig innenfor bransjer med en høy «kulhetsfakor». Han trekker frem mote eller media som eksempler.

– Men uansett hvor kul jobben måtte være, så skal man ikke være nødt til å jobbe gratis. Det er en uting, og vi må kvitte oss med den.

Kristjánsson legger til at det i dag ikke finnes lovverk for denne typen praktikantstillinger. Han mener reguleringer som kvalitetssikrer at når folk har stillinger som interns eller praktikanter, så får de faktisk en skikkelig utdanning i bedriften.

– Man skal ikke bruke denne typen stillinger til å bare gjøre forefallende arbeid.

Likevel er det mange mennesker som har jobbet ulønnet, og som fremdeles gjør det.

Mímir Kristjánsson legger til at han synes det er gledelig at flere motehus nå rydder opp.

– Men vi kan ikke basere oss på at denne typen ukultur skal oppdages på sosiale medier, eller at opprydningen skal være avhengig av at bedriftene er snille og greie.

Han synes en veileder, slik Morten Isachsen i Tom Wood etterlyser, er et skritt i riktig retning.

– Her ser vi jo en ukultur som har fått bre seg over tid, uten at noen har grepet inn. Kanskje har også noen motehus vært usikre på hva som er rimelig og ikke, så jeg ønsker alle slike initiativ fra bransjen velkommen, sier Kristjánsson.

«Het potet»

På Institutt for estetiske fag på OsloMet har temaet vært en såkalt «het potet». Undervisningsleder June Oline Kunnikoff forteller at studentene på bachelorgraden Mote og produksjon har en praksisperiode på 8-10 uker, og at denne er viktig for utdanningen. Denne perioden inngår som et arbeidskrav og er en del av eksamen for å få godkjent emnet.

– Det som inngår i studentenes praksisprogram er definert som ulønnet. For alt annet, som går utenfor studieløpet, så er studentene å regne som arbeidstagere, sier hun.

Om studentene ønsker å fortsette i et internship utenom skolen, tar ikke instituttet del i diskusjonene.

– Vår holdning er at arbeid skal være lønnet, sier Kunnikoff.

Ulønnede praktikantstillinger via utdanning finner man for eksempel også innenfor sykepleie- og lærerstudier.

Publisert:

Finn mer innhold om: