Costume felt i PFU

Motemagasinet ble klaget inn for to ulike saker og ble i begge sakene felt for brudd på god presseskikk.

PFU

KLAGER: Det var Kjersti Løken Stavrum som er generalsekretær i Norsk Presseforbund, som klaget inn Costume til PFU. Det er første gangen Stavrum har brukt intiativretten sin. Foto: NTB Scanpix

PFU

SJEFREDAKTØR: Vanessa Rudjord har vært sjefredaktør for motemagaisnet Costume i ni år, men har nå sagt opp stillingen. Det er tidligere moteredaktør Hege Badendyck som nå er ansatt som sjefredaktør. Foto: NTB Scanpix

I mai ble Costume og daværende sjefredaktør Vanessa Rudjord klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Etter utvalget behandlet klagen, kom de frem til at motemagasinet hadde brutt god presseskikk.

- Her mener jeg at utvalget har fastslått en god grenseoppgang som handler om redelighet, ryddighet og tydelighet. Så er det viktig å huske på at jeg tok intiativ på bakgrunn av en serie saker om dette i andre medier. Hvilket må tolkes som et utrykk for at mange redaksjoner oppfatter dette som en uvanlig praksis, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum til MinMote.

Skjult dobbeltrolle

Ingen i utvalget stilte spørsmål ved nyhetsverdien for Costume å omtale Jenny Skavlan bikinikolleksjon eller Pia Tjeltas kjolekolleksjon, men reagerte på den skjulte dobbeltrollen til Vanessa Rudjord som venninne, stylist og redaktør.

Løken Stavrum bekreftet til MinMote at magasinet ble felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3 for klagen som gjaldt omtalen av Skavlans og Tjeltas kolleksjoner.

Disse to klagene ble behandlet som ett punkt. Andre punkt gikk på en flere siders boligreportasje i Costume Living, fra sjefredaktørens egen leilighet - som da var til salgs.

Når det gjaldt klagen mot Costume Living, ble magasinet felt for brudd på punkt 2.3 og 2.4.

- Siden jeg har fratrådt som sjefredaktør er det ikke aktuelt for meg å si noe om hvilke konsekvenser dette vil få for Costume, skriver Rudjord i en SMS til MinMote.

Her er punktene i Vær Varsom-plakaten:

2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.

2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i sammenheng med deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.

2.4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.

Presseekspert Carl Erik Grimstad mente fellelsen var et sviende nederlag for Costume.

Bakgrunn for klagen

- Jeg klagde inn Costume fordi magasinet gjentatte ganger ble gjenstand for redaksjonell omtale i andre publikasjoner av medier som oppfattet deres håndtering som kritikkverdig. Vi trengte å avklare situasjonen, sa Løken Stavrum til MinMote i forkant av PFU-møtet.

Bakgrunnen for klagen var Costumes 18 sider lange reportasje om Jenny Skavlans bikinikolleksjon, hvor Rudjord selv reiste til Brasil for å være stylist for bildereportasjen.

I etterkant av kritikken uttalte Jenny Skavlan til MinMote at hun forsto at folk reagerte på forholdet mellom henne og daværende Costume-redaktør Vanessa Rudjord.

I sitt tilsvar til PFU benektet motemagasinet venninneforholdet.

Løken Stavrum klaget også inn kjolesaken med Rudjords gode venninne Pia Tjelta. I april-utgaven av Costume viet magasinet hele ni sider til Tjeltas egendesignede kleskolleksjon. Skuespilleren prydet også coveret av den samme utgaven.

I klagen til PFU understreket Stavrum at hun i utgangspunktet ikke har grunn til å stille spørsmål ved at Costume ønsker å vise Tjeltas kjoler eller Skavlans bikinier. Tvert imot er det relevante artikler for et blad som Costume.

«Når redaktøren imidlertid selv velger å aktivt bidra til hvordan de to nevnte venninnene blir fremstilt på trykk, i en sammenheng der de har sterke kommersielle interesser, undergraver hun redaksjonens troverdighet.», skrev Stavrum i klagen og viser også til at det ikke fremgår av artiklene hvilket forhold Rudjord har til de to.

Generalsekretæren klaget også inn Rudjord for interiørmagsinet Costume Living, hvor hennes egen leilighet var på coveret og var brettet ut over flere sider inne i bladet. Leiligheten la Rudjord ut for salg samme uke som bladet kom i butikk.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Vanessa Rudjord gir seg som sjefredaktør for motemagsinet Costume.

Finn mer innhold om:

Hvordan var din opplevelse i dag?