24 influencere har fått brev fra Forbrukertilsynet etter aksjon

POPULÆR REKLAMEKANAL: Instagram har blitt en populær reklamekanal. Illustrasjonsbilde. Foto: iStockphoto

Forbrukertilsynet mener influencere har hatt stor forbedring når det kommer til merking av reklame, men har fortsatt en vei å gå.

Ingeborg Aspeli
Publisert:

I en tilsynsaksjon har Forbrukertilsynet gjennomgått 66 Instagram-profiler og sjekket om influencerne har merket sponsede innlegg og stories. De fant at i hovedsak har de sett en forbedring, men at det fortsatt er en del feilmerking – spesielt når det kommer til sistnevnte plattform.

– Det er mange som ser ut til å glemme at reklameinnlegg på story også må merkes, og da holder det ikke å merke bare den første. Følgerne skal få vite når de eksponeres for reklame, og hvis de ikke ser det på første story, skal de kunne få det med seg på resten av innleggene, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Ingen av influencerne, som er innen mote, skjønnhet og livsstilssegmentet, som har merket feil har fått sanksjoner, men 24 stykker får brev hvor de blir informert av feilen som har blitt begått. Forbrukertilsynet forteller at de primært er opptatt av veiledning.

– Vi kan slå ned på klare lovbrudd, men det har vi ikke sett i denne omgang. Og siden det er en kan-regel, kan vi også der vi ser klare lovbrudd, vurdere det slik at veiledning er mer hensiktsmessig, forklarer Skjelbostad.

AVDELINGSDIREKTØR: Tonje Hovde Skjelbostad er avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

Hun forteller at det er i hovedsak plassering av merkingen, samt at den er utydelig som går igjen.

– I denne omgang har vi ikke bare sett på rene «umerkede» innlegg, for det er det ikke så mange av. Vi har også sett på der hvor det er merket, men ikke fremstår tydelig nok. Enten for liten skrift, eller manglende merking i ett eller flere innlegg i en story.

NYHETER

Regjeringen vil styrke bloggpoliti

Forbrukertilsynet mener det er viktig med kontinuerlig tilsyn og veiledning.

– Det er et dynamisk marked med store utskiftninger. Nye aktører innenfor mange ulike segmenter kommer stadig til, og annonsørene retter blikket mer og mer mot influencere som «reklameplakat».

Under tilsynsaksjonen fant de også at over 1/3 av innleggene på Instagram-stories til influencerne var reklameinnhold.

– Det viser at det er en attraktiv kanal for annonsører. Den når ulike nisjemarkeder, og er effektiv markedsføring som når folk direkte og på en mer personlig måte. Det er også i mange tilfeller billigere for næringsdrivende, noe som gjør det til en aktuell kanal.

Publisert: